ALGEMENE VOORWAARDEN
GREFKENS GIFT CARD

GREFKENS GIFTCARD VOORWAARDEN

  1. De Grefkens giftcard is o.a. verkrijgbaar op www.grefkens.nl en kan op iedere factuur van Grefkens worden verzilverd. In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de Grefkens Giftcard.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Grefkens uitgegeven elektronische en fysieke cadeaukaarten (hierna gezamenlijk: “Grefkens Giftcard”) die worden verkocht door Grefkens en door Grefkens aangewezen derde partijen.
  3. De Grefkens Giftcard is onbeperkt geldig en op elk moment inwisselbaar op diensten van Grefkens.
  4. De Grefkens Giftcard is niet inwisselbaar voor contant geld en kan niet worden geretourneerd.
  5. De Grefkens Giftcard wordt altijd verstrekt aan de koper en kan als cadeau naar een ander (e-mail)adres verstuurd worden. De koper kan de Grefkens Giftcard wel doorsturen als cadeau naar een derde. Het is niet toegestaan de Grefkens Giftcard op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden − zoals wederverkoop met enig direct of indirect winstoogmerk − of voor andere doeleinden dan waarvoor de Grefkens Cadeaucard is uitgegeven.
  6. Grefkens kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of op de juiste wijze aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien de Bijenkorf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Grefkens gerechtigd gemotiveerd een bestelling van de Grefkens Giftcard te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  7. Er kunnen bij een aankopen bij Grefkens maximaal 10 Grefkens Giftcard tegelijk verzilverd worden.
  8. De Grefkens Giftcard wordt slechts eenmalig verstrekt. Het is niet mogelijk de (rest-)waarde van de Grefkens Giftcard over te zetten op een andere de Grefkens Giftcard. Enkel originele Grefkens Giftcards en codes worden geaccepteerd. Grefkens behoudt zich het recht voor om een de Grefkens Giftcard uitsluitend te accepteren nadat op verzoek het aankoopbewijs wordt getoond of de e-mail waarin Grefkens of een aangewezen derde de code van de Grefkens Giftcard hebben toegestuurd en om in geval van oneigenlijk gebruik (en ieder vermoeden daartoe) alsnog betaling in geld te verlangen. Mocht de Grefkens Giftcard bij een derde partij zijn gekocht, dient de kassabon en het opwaardeerbewijs op verzoek van Grefkens te kunnen worden overlegd.
  9. Eigendom van de Grefkens Giftcard gaat over op het moment van de ontvangst van de Grefkens Giftcard door de koper. Mocht na ontvangst van de Grefkens Cadeaucard een derde ongeautoriseerd (digitaal of fysiek) toegang verkrijgen tot de Grefkens Giftcard, is dit voor risico van de koper. Grefkens is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, vervalsing of misbruik van de Grefkens Giftcard. Grefkens zal in geen geval het resterende tegoed uitkeren of verrekenen.